EPB Certificatie - EnergiePrestatie van geBouwen

Contact

logo ACertEnerg

 

Michel DE CRANE

Erkend Certificateur door BIM
(Leefmilieu Brussel)
0476 45.07.96
info@acertenerg.be


Verder lezen...

Prijs van een EPB-certificaat - EnergiePrestatie van residentiele gebouwen

De kost van een EPB-certificatie varieert in functie van de interventietijd van de certificateur, de ingewikkeldheid, het type en de grootte van de woning.

=> Om eenvoudigheidsredenen zijn de prijzen per type woning en per oppervlakte opgemaakt.

De prijzen bevatten de volgende diensten :
- De verplaatsing;
- Het opnemen van alle geometrische en energiekenmerken van de woning, van het verwarmingssysteem en de installatie van sanitair warmwater;
- Het onderzoek van isolatieaanwijzingen en warmteverliescoëfficiënten van materialen door visuele controle en de analyse van de beschikbare bewijsstukken in voorkomend geval;
- De berekening van de oppervlakte, volumen en warmteverliesoppervlakten, ze in de certificeringssoftware coderen samen met de verzamelde energiekenmerken;
- De evaluatie door de software van de energieprestatie van de woning;
- De uitgifte en verzending van de certificaten (Nederlands + Frans).

  • Alle prijzen bevatten het geheel van onze prestatie.
  • EPB-prijs vanaf 140€ alles inbegrepen (studio/flat < of = 40m²).

=> Prijs korting voor meerdere appartementen in hetzelfde gebouw of voor de certificatie van meerdere panden.

PRIJSLIJST...

Prijs voor elektriciteitskeuring (=> indien in combinatie met een EPB-certificatie)

  • De prijs bevat de verplaatsing, de controle van de elektrische installatie, de uitgifte en verzending van het rapport.
  • Prijs : 130€ voor 1 teller.

=> Prijs korting voor meerdere appartementen in hetzelfde gebouw.