EPB Certificatie - EnergiePrestatie van geBouwen

Contact

logo ACertEnerg

 

Michel DE CRANE

Erkend Certificateur door BIM
(Leefmilieu Brussel)
0476 45.07.96
info@acertenerg.be


Verder lezen...

EPB / EPC - BIJKOMENDE INFORMATIE

KaderCarte Belqique avec Bruxelles

Om te antwoorden op de huidige en toekomstige energie-uitdagingen, zoals de klimaatopwarming of de toegang tot energie, hebben de drie Gewesten van België ordonnanties goedgekeurd om het primair energiegebruik en de CO2-emissies van de gebouwen te verminderen. De bedoeling van deze ordonnanties is de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen te verbeteren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams en Waals Gewest alsook de landen van de Europese Unie hebben eveneens EPB-regelgevingen ontwikkeld. Die hebben dezelfde doelstelling maar worden op een andere wijze toegepast. Tussen de drie Gewesten van België wordt evenwel overleg gepleegd met het oog op een maximale coherentie; toch bestaat er enkele verschillen.

Wat is een EPB-certificaat?

Catégorie perfo énergétique BXL bis

Het EPB-certificaat (energieprestatie van gebouwen) is een "energierapport" van een gebouw (gebouw of appartement). Het vermeldt de energieklasse van de woning op een schaal van A (heel zuinig) tot G (heel energieverslindend).

Die energieklasse wordt berekend op basis van opmetingen in gewone omstandigheden van verbruik en klimaat; het werkelijke verbruik van de vorige bewoner of gebruiker wordt niet in aanmerking gekomen, omdat dat geen invloed heeft op het werkelijke verbruik van de toekomstige bewoner/gebruiker.

Met de EPB certificatie kan men het energieprestatieniveau van verschillende beschikbare woningen vergelijken en, onrechtstreeks, tot verbeteringsmaatregelen leiden om energiegebruik en CO2-uitstoot te verminderen.
Het EPB-certificaat doet ook standaardaanbevelingen om het energieprestatieniveau van de woning te verbeteren en tips voor een rationeel energiegebruik.

Wanneer is het nodig?

U bent eigenaar van een pand – een woning (ongeacht de oppervlakte) of een kantoor van meer dan 500 m² - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u wilt dat vastgoed te verkopen of te verhuren?
Sinds 1/05/2011 voor verkooptransacties en sinds 1/11/2011 voor verhuurtransacties moet dit goed worden voorzien van een EPB-certificaat (energieprestaties van gebouwen) van zodra het goed op de markt wordt gebracht.
De verplichtingen inzake openbaarheid: de energieklasse moet in alle openbaarheid vermeld worden (advertenties, internet, affiches, vitrines immobiliënkantoren, ...).

=> zie de infofiche van BIM-Leefmilieu Brussel raadplegen: pdf"De verplichtingen inzake openbaarheid"

Voor wie is het bestemd?

Bij verkoop controleert de notaris de aanwezigheid van het EPB-certificaat bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. De certificaat wordt aan de nieuwe eigenaar overhandigd bij de authentieke akte. Bij een openbare verkoop wordt het EPB-certificaat bij het bestek gevoegd.
Bij verhuur moet de eigenaar in de huurovereenkomst de energieklasse vermelden en de verklaring dat de huurder een kopie van het EPB-certificaat ontvangen heeft.

Wie stelt een EPB-certificaat op?

De certificatie zal uitgevoerd worden door een ACertEnerg certificateur voor residentieel gebouw die erkend is door het Brussel-Hoofdstad Gewest (BIM-Leefmilieu Brussel) sinds 2011.
De certificateur zal een bezoek brengen aan uw woning, de geometrische en energiekenmerken ervan opmeten, de oppervlakte, volumen en warmteverliesoppervlakten bereken, ze in de certificatiesoftware coderen, vervolgens het EPB-certificaat afdrukken en aan de eigenaar bezorgen.

Wat is de geldigheidsduur van een EPB-certificaat?

Een EPB-certificaat blijft 10 jaar geldig op voorwaarde dat de energiekenmerken ongewijzigd blijven. Indien bijvoorbeeld een verwarmingsketel wordt vervangen of het glas wordt vervangen, moet het EPB-certificaat worden aangepast vóór een toekomstige transactie plaatsvindt.

Hoe wordt het eindresultaat bepaald?Certificat PEB nl - photo - 1ère page

De certificatiesoftware raamt de energieprestatie van het vastgoed op basis van gegevens die onze certificateur tijdens zijn bezoek verzameld heeft. Dat resultaat is gebaseerd op tal van eigenschappen van de woning: oppervlakten, volumen, warmteverliesoppervlakten, thermische isolatie (muren, vensterbeglazing, deuren, dak, vloer), de ligging, het rendement van de technische installaties (de ventilatie, de verwarming en het sanitaire warmwater), enz.

Om het eindresultaat te bepalen, neemt men de hypothese dat de gebruiker een standaardgedrag voor een gemiddeld klimaatjaar aanneemt.

Het resultaat van het EPB-certificaat kan dus heel verschillend zijn van het "Verbruik" dat op uw factuur wordt vastgesteld, waarbij dat gedrag sterk verband houdt met uw gedrag en de weersomstandigheden; bovendien omvat de primaire energie de energie die rechtstreeks in het gebouw verbruikt wordt, maar ook de energie die nodig is om deze energie te produceren.

Als u over het resultaat van het certificaat nog andere vragen heeft, kunt u de infofiche van BIM-Leefmilieu Brussel raadplegen: pdf"Het resultaat van het EPB-certificaat"

Hoe zich op het bezoek voorbereiden?...

=> Hoe verloopt het bezoek ter plaatse?
=> Informatie, documenten voor het bezoek voorbereiden