EPB Certificatie - EnergiePrestatie van geBouwen

Contact

logo ACertEnerg

 

Michel DE CRANE

Erkend Certificateur door BIM
(Leefmilieu Brussel)
0476 45.07.96
info@acertenerg.be


Verder lezen...

EPB + Controlebezoek van de Electrische installatie (bij verkoop)P10702201

Beide inspecties, EPB + Elektrische installatie, op hetzelfde ogenblik uitvoeren.

=> 1 afspraak en 1 factuur

Wij werken samen met een erkend controleorganisme voor wettelijke en kwalitatieve veiligheidscontroles veiligheidscontroles (gas controle ook mogelijk).

Bij een elektrische controle wordt de huishoudelijke elektrische installatie nagekeken.

Het verslag van een gekeurde elektrische installatie is 25 jaar geldig.

"Verkoopt u uw woning? Dan bent u verplicht uw woning te laten keuren wanneer die nog niet volgens het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische installatie) werd gekeurd ("Belgisch Staatsblad Art.236 bis"). De keuring van de elektrische installatie gebeurt door een controle organisme.

Het doel van deze reglementering is oude installaties, van voor 01/10/1981, op een aanvaardbaar veiligheidsniveau te brengen. Het verslag, dat kan bezorgd worden door een controle organisme, helpt de verkoper van de woning zich een beeld te vormen van de huidige situatie van de elektrische installatie. Zo krijgt de koper ook zicht op eventuele gebreken van de elektrische installatie.

De verkoper van de woning laat een controlebezoek uitvoeren door een controle organisme. Het verslag wordt door de verkoper overhandigd aan de notaris, die het op zijn beurt aan de koper bezorgt.

Is de elektrische installatie conform de wetgeving, dan dient er verder niets te gebeuren. Werden er toch inbreuken vastgesteld, dan heeft de koper vanaf de datum van aankoop van de woning 18 maanden de tijd om de gebreken aan de elektrische installatie te verhelpen. Na het beëindigen van de werkzaamheden aan de installatie moet de nieuwe eigenaar de installatie laten opnieuw keuren door een controle organisme."