EPB Certificatie - EnergiePrestatie van geBouwen

Contact

logo ACertEnerg

 

Michel DE CRANE

Erkend Certificateur door BIM
(Leefmilieu Brussel)
0476 45.07.96
info@acertenerg.be


Verder lezen...

Hoe verloopt het bezoek ter plaatse ?

Onze certificateur bezoekt de volledige woning, technische lokalen inbegrepen (en de zolder eventueel).

 • Indien de technische installaties van het appartement gemeenschappelijk zijn voor het hele gebouw, moet de stookplaats toegankelijk zijn.

Tijdens het bezoek noteert onze certificateur op een formulier en op een plan alle geometrische en energiekenmerken van uw woning (oppervlakten, volumen, muren, vloer, dak, technische installaties, glas, ventilatie, ...); hij loopt ook de eventuele beschikbare bewijsstukken** door (** zie hieronder « Hoe zich op het bezoek voorbereiden»)Image Maison audit

 • De certificateur verrekent bijvoorbeeld het woningtype, de ligging ten opzichte van de zon, het verwarmingssysteem, de gegevens van de verscheidene technische installaties (zoals voor het sanitaire warmwater, de ventilatie), de gegevens met betrekking tot de luchtdichtheid en de thermische eigenschappen van de wanden.

Bepaalde elementen kunnen visueel vastgesteld worden, zoals de aanwezigheid van dubbel glas. Voor andere kenmerken, zoals de isolatie van de muren, is een bewijsstuk verplicht, bijvoorbeeld een kopij van het bouwbestek, van een factuur of foto's.

 • Indien de certificateur, tijdens zijn bezoek, enkele energiekenmerken van uw woning visueel of aan de hand van bewijsstukken niet kan vaststellen, zal hij toch wel de mogelijkheid hebben om het EPB-certificaat op te stellen. In dit geval gebruikt de certificeringssoftware conservatieve defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning.

Een bezoek duurt tussen 45' en 3 uur, afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de woning.
Het aantal en de voorbereiding van de bewijsstukken die aan de certificateur voorgelegd worden, beïnvloedt eveneens de duur van het bezoek.

 • Uw aanwezigheid is niet absoluut noodzakelijk. De certificateur kan alleen werken als hij de toegang krijgt tot de woning, de verwarmingsinstallatie en de sanitaire warmwaterinstallatie; in dit geval zorg ervoor een kopij van eventuele bewijsstukken te sturen.

Na het bezoek, en volgens het certificeringsprotocol, berekent de certificateur de oppervlakte, volumen en warmteverliesoppervlakten, codeert de maten en de verzamelde energiekenmerken in de certificeringssoftware van BIM-Leefmilieu Brussel; de software berekent de energieprestatie en stelt het EPB-certificaat.

Onze certificateur gaat het EPB-certificaat binnen 2 werkdagen na het bezoek datum aan de eigenaar of zijn tussenpersoon bezorgen.

Hoe zich op het bezoek voorbereiden ?

Voor de certificateur zich bij u aanmeldt:

 1. vergewis u ervan dat de technische lokalen toegankelijk zijn
 2. verzamel en sorteer zorgvuldig alle bewijsstukken** die u bezit
 3. beschikt u over een plan, dan zullen we graag een kopij van u krijgen voor de certificateur

Belangrijke gegevens

 • bouwjaar van het gebouw (verplicht te bepalen aan de hand van aanvaardbaar bewijsmateriaal): stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsplannen of –details, uittreksel uit de kadastrale legger, gegraveerde steen, EPB documenten (aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning).
 • isolatiemateriaal van de muren en van de vloer of het dak in voorkomende gevallen (specificaties van het gebouw - bouwbestek of factuur van ondernemer als beschikbaar).
 • technische gegevens inzake het verwarmingssysteem, het sanitaire warmwater toestel (en andere installaties nl.: zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, ventilatie en koelsysteem).
 • factuur van nieuwe ramen en glas met de warmteovergangscoëfficiënt (Ug of k) als beschikbaar.
 • in geval van Electriciteitskeuringelektrisch, electrische schema's voorbereiden (eendraadsschema + situatieschema), als beschikbaar.

**Lijst van de bewijsstukken die door het certificeringsprotocol aanvaard worden:

• De plannen van de woning
• Het bewijs van toekenning van een premie voor energiebesparende investeringen
• Een attest van periodieke controle of van oplevering van het verwarmingssysteem: deze documenten worden sinds 1 januari 2011 opgemaakt door een erkende professioneel (www.leefmilieubrussel.be/EPBverwarming)
• De verkoopfacturen van uw aannemer voor de installaties of de materialen die gebruikt werden tijdens renovatiewerken
• De werfrapporten of de vorderingsstaten van de werken
• Het postinterventiedossier (PID)
• Het bouwbestek
• De technische documentatie van de materialen en de installaties
• Foto's van één of meer delen van de gebouwschil, die een onbetwistbare vaststelling van de aanwezigheid van isolatie toelaten
• Voorafgaande EPB-aangifte: formulier opgesteld op basis van het technisch. Dit document beschrijft de maatregelen die genomen werden om de EPB-eisen na te leven in het kader van de EPB-reglementering voor werken. Er is geen EPB-aangifte voor werkzaamheden waarvoor de stedenbouwkundige vergunning vóór 2 juli 2008 aangevraagd werd

 • Appartement: gelet op de impact van de bewijsstukken op het resultaat van het EPB-certificaat, doet u er goed aan niet tot het laatste ogenblik te wachten om deze informatie te vragen eventueel aan de Syndicus of de Raad van mede-eigendom.
 • Het nummer van de kavel van het appartement in de mede-eigendom moet door een aanvaardbaar bewijsstuk vermeld worden: zoals een document opgesteld door de syndicus (een kostenafrekening of een fondsopvraging), of de referentie in de Basisakte of in de Authentieke Akte.